پلی اتیلن ترفتالات (PET)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 تندگویان 12,280 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات BG 821یک پلی اتیلن ترفتالات گرید تزریقی - نساجی

پلى اتيلن ترفتالات BG825 پتروشیمی تندگویان 11,920 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات BG825 یک پلی اتیلن ترفتالات گرید تزریقی - نساجی

پلى اتيلن ترفتالات BG781 پتروشیمی تندگویان 11,820 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات (BG781 (BG780S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است .

پلى اتيلن ترفتالات BG785 پتروشیمی تندگویان 11,720 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات (BG785 (BG780N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

پلی اتیلن ترفتالات Pet tex - 15,620 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات Pet texیک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری

پلی اتیلن ترفتالات TG641 - - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات (TG641 (TG640S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف است.

پلى اتيلن ترفتالات Super Bright - - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات Super Bright یک پلی اتیلن ترفتالات گرید نساجی

پلى اتيلن ترفتالات BG732 - - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات BG 732، یک پلی اتیلن ترفتالات گرید تزریقی - نساجی

پلی اتیلن ترفتالات BG821 Lottechem - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات BG821، یک پلی اتیلن ترفتالات گرید تزریقی - نساجی

پلى اتيلن ترفتالات 821 BG TK Chemical - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات 821 BG، یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری

پلى اتيلن ترفتالات TG645 تندگویان - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات (TG645 (TG640N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف است.

پلى اتيلن ترفتالات BG841 - - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات (BG841 (BG820S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است .

پلى اتيلن ترفتالات BG845 - - 1398/08/01

پلی اتیلن ترفتالات (BG845 (BG820N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.