عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی كربنات PC 1100U - - تزریقی هنام ادامه
پلی كربنات PC 1100 - - تزریقی هنام ادامه
پلی کربنات PGPC 0710U - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات 1012 - - - پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات 110 PC - - تزریقی chi mei - تایوان ادامه
پلی کربنات 2807 - - تزریقی بایر آلمان ادامه
پلی کربنات 9415 - - تزریقی بایر آلمان ادامه
پلی کربنات 6265 - - تزریقی بایر آلمان ادامه
پلی کربنات 500R - - تزریقی GE - Lexan ادامه
پلی کربنات 920 - - تزریقی GE - Lexan ادامه
پلی کربنات 166F - - تزریقی GE - Lexan ادامه
پلی کربنات 1023R - - تزریقی سامسونگ ادامه
پلی كربنات 407 - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی كربنات 407U - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات PGPC 0712 - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات PGPC 1215 - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات PGPC 1518 - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات 2405 - - تزریقی - ادامه
پلی کربنات PGPC 0710 - - تزریقی پتروشیمی خوزستان ادامه
پلی کربنات 2447 - - تزریقی بایر ادامه
پلی کربنات 3025 - - تزریقی - ادامه
پلی کربنات 3113 - - تزریقی - ادامه
پلی کربنات 3127 - - تزریقی - ادامه
پلی کربنات ET UV 130 - - تزریقی - ادامه