عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی متیل متاکریلات CM 205 43,100 1399/04/01 تزریقی Chi Mei ادامه
پلی متیل متاکریلات IH830 - - تزریقی LG ادامه
پلی متیل متاکریلات CM 207 - - تزریقی Chi Mei ادامه
پلی متیل متاکریلات CM 211 - - تزریقی Chi Mei ادامه