عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X - - تزریقی تایوان ادامه
پلی بوتیلن ترفتالات 5020 - - تزریقی ژاپن ادامه
پلی بوتیلن ترفتالات PB70 - - تزریقی - ادامه