پلی اتیلن سنگین I3 UV


پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است. این گرید علاوه بر سفتی و استحکام بالا مقاومت به ضربه و ESCR خوبی از خود نشان می دهد. کاربرد این گرید در تزریق قطعات صنعتی و جعبه می باشد.


Technical Datasheet I3UV

  • Product Description:

“I3UV (HC 7260)” is a high Density polyethylene with Propylene as comonomer. The product has good

impact strength, good stress cracking resistance (ESCR), low warping and good flow ability as well as high

density, hardness and stiffness Stabilization: Ca-Stearate, Irganox1010, UV stabilizer

Applications:

  • Transport and stacking crates.
  • Particularly bottle crates.
  • Engineering parts
  • Closures

Typical data:

Property Test method Unit value
Melt Flow Rate (MFR) (190ºC/2.16kg) (190ºC/5kg) ISO 1133 g/10min 8 23
Tensile Strength at yield ISO 527 MPa 29
Tensile Strength at break ISO 527 MPa 30
Elongation at break ISO 527 % >1000
Hardness Shore D ISO 868 -- 64
ESCR (FNCT) at 2.5 MPa ISO CD 16770 h 1.5
Charpy Notch Impact Strength ISO 179 Kj/m2 3
Vicat Softening Temperature ISO 306 ºC 72
Melting Point ISO 3146 ºC 138
فایل PDF

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن 5030UA یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است.
پلی اتیلن سنگین 5030

پلی اتیلن 5030UA یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است.

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52505

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.
پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.