پلی اتیلن سنگین HI500


پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند. کاربرد این گرید در تزریق قطعات صنعتی و جعبه و قطعات با دیواره ضخیم می باشد.


Technical Datasheet HI0500

  • Product Description:

HI0500 is a natural high density polyethylene (HDPE) injection molding grade which combines high

stiffness with good physical properties.

Applications:

  • Crates
  • Industrial parts
  • Thick wall parts

Typical data:

Property Test method Unit value
Mass density (23ºC) ASTM D1505 g/cm3 0.963-0.967
Melt Flow Rate (190ºC/2.16kg) ASTM D 1238 g/10min 4-6
Ash content ASTM D 1063 wt% 0.06 max.
Volatile matter ASTM D 1960 wt% 0.05 max.
Tensile strength at break ASTM D 638 gr/cm2 170 min
Elongation at break ASTM D648 % 300 min
Melting point ASTM D 2117 ºC >130
Vicat softening point ASTM D 1525 ºC >124
ESCR ASTM D 1693 hr 4
فایل PDF

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن 52505

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک است.
پلی اتیلن سنگین 2200

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک است.

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.
پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52518

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.