پلی اتیلن سنگین I4 UV


پلی اتیلن I4UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است. این گرید علاوه بر سفتی و استحکام بالا مقاومت به ضربه و ESCR خوبی از خود نشان می دهد. کاربرد این گرید در تزریق قطعات صنعتی و جعبه می باشد.


فایل PDF

Technical Datasheet I4UV

  • Product Description:

HD I4UV is an injection grade high density polyethylene with high impact strength and low warpage.

Applications:

  • Thick-Walled, highly stressed transport containers e.g. refuse bins & fish crates
  • Screw caps
  • Cable clips

Typical data:

Property Test method Unit value
MFI@190°C, 5 kg DIN 53735 gr/10min 11
Density DIN 53479 gr/ml 0.954
Notched Impact Strength DIN 53453 mj/mm2 Min. 4.5
Standard Yellow Index DIN 6167 - Max. 4

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.
پلی اتیلن سنگین 60507

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک است.
پلی اتیلن سنگین 2200

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک است.

پلی اتیلن سنگین 22B02
پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B02