پلی اتیلن سنگین BL4


پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب می باشد. این گرید با دارا بودن سختی و سفتی و مقاومت ضربه ای و ESCR خوب جهت تولید انواع قطعات بادی از یک لیتر تا 500 لیترمناسب است.


فایل PDF

HDPE BL4 Technical Datasheet

  • Product Description:

     

HDPE BL4 is a High Density Polyethylene featuring easily processability, high stiffness and impact, good stress cracking resistance (ESCR) and good moulding surface finish.

  • Applications:

General purpose grade for containers from 1 liter to about 500 liters capacity.

  • Typical data:

Property Test method Unit value
Melt Flow Rate (MFR)(190ºC/2.16kg) (190ºC/5kg)(190ºC/21.6kg) ISO 1133 g/10min 0.35 8.5
Density ISO 1183 g/cm3 0.952
Charpy Notch Impact Strength ISO 179 KJ/m2 25
Swell Ratio Internal Method % 140 ± 20
  • پلی اتیلن سنگین BL4


مطالب مرتبط

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.(پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سنگین BL3

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.(پتروشیمی جم)

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.(پتروشیمی مارون)
پلی اتیلن سنگین BL3

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.(پتروشیمی مارون)

HB0035 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا گرید قالبگیری بادی می باشد.
پلی اتیلن سنگین 0035

HB0035 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا گرید قالبگیری بادی می باشد.

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.(پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.(پتروشیمی جم)