پلی اتیلن سنگین F7000


پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.


فایل PDF

Technical Datasheet 7000F

Product Description:

HDPE 7000F is a high density polyethylene film grade.

Applications:

  • Enhanced ultra thin film.

Typical data:

Property Test method Unit value
Density (23ºC) ISO 1183 g/cm3 0.952
Melt Flow Rate (190ºC/2.16kg) ASTM D 1238 g/10 min 0.04
Melt Flow Rate (190ºC/21.6kg) ASTM D 1238 g/10min --
Stress at Yield Point ASTM D 638 Kg/cm2 250
Stress at Break ASTM D 638 Kg/cm2 390
Elongation at Break ASTM D 638 % Above 500
Izod Impact ASTM D 256 Kg.cm/cm 30
Stress Cracking Resistance ASTM D 1693 hr Above 600
Melting Point ASTM D 2117 ºC 131

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی ایلام)
پلی اتیلن F7000

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی ایلام)

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی جم)

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی باختر)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی باختر)

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست.
پلی اتیلن سنگین 3713

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست.