پلی اتیلن سنگین HF 5110


پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا می باشد که برای تولید انواع فیلم به روش فیلم بلوینگ کاربرد دارد.


فایل PDF

HDPE HF 5110 Technical Datasheet

  • Product Description:

HF5110 is a high molecular weight high density polyethylene.

Applications:

Extrusion, film, blown, bags and density modification

Typical data:

Property Test method Unit value
Density ISO 1183 Kg/cm3 0.950
MFI (190 ºC /21.6kg) ISO 1133 dg/min 10
Tensile Modulus ISO 527-1 MPa 1050
Tensile Strength (MD) ISO 527-1,3 MPa 55
Tensile Strength (TD) ISO 527-1,3 MPa 55
Tensile Strain at Break (MD) ISO 527-1 % 580
Tensile Strain at Break (TD) ISO 527-1 % 620
Tensile Stress at Yield ISO 527-1 MPa 26
Tensile Strain at Yield ISO 527-1 % 10
Elemendorf tear strength(MD) ISO 6383-2 mN 250
Elemendorf tear strength(MD) ISO 6383-2 mN 800
Melting Point ISO 3146 ºC 132
Vicat Temp, (A50,50 °C/h, 10 N) ISO 306 ºC 127

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.
پلی اتیلن سنگین 3713

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی مارون)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی مارون)

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.(ایلام)
پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.(ایلام)