پلی اتیلن سبک خطی 22403

پلی اتیلن 22403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم می باشد

نمودار قیمت پلی اتیلن سبک خطی 22403

آخرین قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی 22403 : در تاریخ ۹۸ هفتم بهمن 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی اتیلن سبک خطی 22403

پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)

پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)