پلی پروپیلن هموپلیمر V30G


پلی پروپیلن V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات با جداره نازک و کامپاندینگ و مستربچ می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S

پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)
محصولات پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)

پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)