پلی پروپیلن هموپلیمر C30G


پلی پروپیلن C30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی پروپیلن هموپلیمر C30G


مطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)

P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .
پلی پروپیلن هموپلیمر 080

P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.