پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL


پلی پروپیلن 1102XL یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.


Technical Datasheet 1102XL

Product Description:

Polypropylene 1102 XL is a raffia grade polypropylene homopolymer with general extrusion additive package for extrusion applications.

Applications:

Extrusion and injection moulding applications, raffia, tapes, monofilaments.

Typical data:

Property Test method Unit value
MFR ( 230˚ C/ 2.16 Kg ) ASTM D1238/L gr/10min 5.5
Tensile Modulus of Elasticity (1mm/min) ASTM D638 MPa 1500
Tensile Strength at Yield (50 mm/min) ASTM D638 MPa 34
Elongation at Yield(50 mm/min) ASTM D638 % 9
Notched Charpy Impact at 23˚ ISO 179/ 1eA KJ/m2 3.5
Notched Charpy Impact at -30˚ ISO 179/ 1eA KJ/m2 1.5
Vicat Softening Point, 10N ASTM D1525 ˚C 154
Ball indentation hardness ISO 2039-1 MPa 74
HDT ( 0.46 N/mm2 ) ASTM D648 ˚C 85
Melting Point , DSC ASTM D3417 ˚C 163
Density ASTM D792 gr/cm3 0.91
فایل PDF

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط