پلی استایرن مقاوم 850


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.
پلی استایرن مقاوم 7240

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.

پلی استایرن مقاوم 9450
پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 850
پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 425
پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن مقاوم 425