پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن 850، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد

نمودار قیمت پلی استایرن مقاوم 850

قیمت مواد 850 : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 7240

پلی استایرن مقاوم 7240

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.

پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن 425، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد