اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913


اکریلونیتریل بوتادین استایرن 90913، یک اِی بی اِس با کاربرد تزریقی - خود رنگ مشکی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

محصولات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
محصولات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

محصولات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)