اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR


اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR، یک اِی بی اِس با کاربرد های هیت می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121

اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121

محصولات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
محصولات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

محصولات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)