پلی وینیل کلراید S60


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد
پلی وینیل کلراید S70

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)