پلی وینیل کلراید S60


پلی وینیل کلراید S60، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد
پلی وینیل کلراید S70

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)