پلى وينيل كلرايد S57


پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی آبادان)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی آبادان)

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}