پلی کربنات 500R

پلی كربنات 500R یك پلی كربنات (PC) با ١٠ درصد الیاف شیشه و ضد شعله با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد مواد 500R در صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.
پلی کربنات از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است. این پلیمر به دلیل شفافیت و مقاومت ضربه ای و حرارتی بالا در بسیاری کاربرد ها مانند تولید صفحات پلی کربنات و چراغ خودرو و قطعات الکترونیک استفاده می شود.


دسته پلی کربنات PC500R:

پلیمر، ترموپلاستیک، پلی کربنات (PC)


ویژگی پلی کربنات 500R:

خواص مكانيكی و چقرمگی عالی


کاربرد مواد 500R:

صنايع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی

نمودار قیمت پلی کربنات 500R

قیمت مواد 500R : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

دیتاشیت پلی كربنات 500R 
فایل PDF

Technical Datasheet PC 500R

Product Description:

PC 500R is a medium viscosity, 10% glass reinforced, flame retardant grade, especially designed for applications requiring high rigidity together with high heat resistance and excellent impact performance.

Applications:

Home appliances, Automotive parts, electronic and electrical applications.

Typical data:

PROPERTY TEST METHOD UNIT TYPICAL VALUE
Density ISO 1183 g/cm3 1.25
Melt volume-flow rate, MVR@300 ºC, 1.2kg ISO 1133 cm3/10min 8.00
Molding shrinkage-flow2 Internal Method % 0.20 to 0.60
Water Absorption (Saturation, 23°C) ISO 62 % 0.31
Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) ISO 62 % 0.13
Tensile Modulus ISO 527-2/1 MPa 3300
Tensile Stress (Yield) ISO 527-2/5 MPa 60.0
Tensile Stress (Break) ISO 527-2/5 MPa 45.0
Tensile Strain (Yield) ISO 527-2/5 % 5.0
Tensile Strain (Break) ISO 527-2/5 % 7.0
Flexural Modulus 3 ISO 178 MPa 3400
Flexural Stress 3, 4 ISO 178 MPa 95.0
Taber Abrasion Resistance (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel) Internal Method mg 11.0

Charpy Notched Impact Strength

-30°C5

23°C5

23

 

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA

ISO 179/2C

 

kJ/m²

kJ/m²

kJ/m²

 

9.0

10

15

Charpy Unnotched Impact Strength 5

-30°C

23°C

ISO 179/1eU  

 

No Break

No Break

Notched Izod Impact Strength 6

-30°C

23°C

ISO 180/1A

 

kJ/m²

kJ/m²

 

8.0

10

Unnotched Izod Impact Strength 6

-30°C

23°C

ISO 180/1U kJ/m²

 

130

No Break

Ball Indentation Hardness (H 358/30) ISO 2039-1 MPa 115
Heat Deflection Temperature 7 (0.45 MPa, Unannealed, 100 mm Span) ISO 75-2/Be °C 140
Heat Deflection Temperature 7 (1.8 MPa, Unannealed, 100 mm Span) ISO 75-2/Ae °C 132
Heat Deflection Temperature 8 (1.8 MPa, Annealed) ISO 75-2/Ae °C 136
Vicat Softening Temperature -- -- ISO 306/B50 ISO 306/B120 °C °C 141 143
Ball Pressure Test (125°C) IEC 60695-10-2   Pass
CLTE - Flow (23 to 80°C) ISO 11359-2 cm/cm/°C 4.0E-5
Thermal Conductivity ISO 8302 W/m/K 0.21
RTI Elec UL 746 °C 130
RTI Imp UL 746 °C 125
RTI Str UL 746 °C 125

* Typical values not to be construed as specifications.cm

مطالب مرتبط با پلی کربنات 500R

پلی کربنات PGPC 1215

پلی کربنات PGPC 1215

پلی كربنات PGPC1215 یك پلی كربنات گرید تزریق می باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد

پلی کربنات 920

پلی کربنات 920

پلی كربنات 920 یك پلی كربنات (PC) مات ضد شعله با ویسكوزیته پایین می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد.

پلی كربنات PC 1100

پلی كربنات PC 1100

پلی كربنات 1100 يك پلی كربنات (PC) گريد تزريق است كه خواص مكانيكی و چقرمگی عالی دارد.