پلی کربنات 500R

پلی كربنات 500R یك پلی كربنات (PC) با ١٠ درصد الیاف شیشه و ضد شعله با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد مواد 500R در صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.
پلی کربنات از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است. این پلیمر به دلیل شفافیت و مقاومت ضربه ای و حرارتی بالا در بسیاری کاربرد ها مانند تولید صفحات پلی کربنات و چراغ خودرو و قطعات الکترونیک استفاده می شود.


دسته پلی کربنات PC500R:

پلیمر، ترموپلاستیک، پلی کربنات (PC)


ویژگی پلی کربنات 500R:

خواص مكانيكی و چقرمگی عالی


کاربرد مواد 500R:

صنايع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی

نمودار قیمت پلی کربنات 500R

قیمت مواد 500R : در تاریخ ۹۹ بیست و نهم شهریور 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

دیتاشیت پلی كربنات 500R 
فایل PDF

Technical Datasheet PC 500R

Product Description:

PC 500R is a medium viscosity, 10% glass reinforced, flame retardant grade, especially designed for applications requiring high rigidity together with high heat resistance and excellent impact performance.

Applications:

Home appliances, Automotive parts, electronic and electrical applications.

Typical data:

PROPERTY TEST METHOD UNIT TYPICAL VALUE
Density ISO 1183 g/cm3 1.25
Melt volume-flow rate, MVR@300 ºC, 1.2kg ISO 1133 cm3/10min 8.00
Molding shrinkage-flow2 Internal Method % 0.20 to 0.60
Water Absorption (Saturation, 23°C) ISO 62 % 0.31
Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) ISO 62 % 0.13
Tensile Modulus ISO 527-2/1 MPa 3300
Tensile Stress (Yield) ISO 527-2/5 MPa 60.0
Tensile Stress (Break) ISO 527-2/5 MPa 45.0
Tensile Strain (Yield) ISO 527-2/5 % 5.0
Tensile Strain (Break) ISO 527-2/5 % 7.0
Flexural Modulus 3 ISO 178 MPa 3400
Flexural Stress 3, 4 ISO 178 MPa 95.0
Taber Abrasion Resistance (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel) Internal Method mg 11.0

Charpy Notched Impact Strength

-30°C5

23°C5

23

 

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA

ISO 179/2C

 

kJ/m²

kJ/m²

kJ/m²

 

9.0

10

15

Charpy Unnotched Impact Strength 5

-30°C

23°C

ISO 179/1eU  

 

No Break

No Break

Notched Izod Impact Strength 6

-30°C

23°C

ISO 180/1A

 

kJ/m²

kJ/m²

 

8.0

10

Unnotched Izod Impact Strength 6

-30°C

23°C

ISO 180/1U kJ/m²

 

130

No Break

Ball Indentation Hardness (H 358/30) ISO 2039-1 MPa 115
Heat Deflection Temperature 7 (0.45 MPa, Unannealed, 100 mm Span) ISO 75-2/Be °C 140
Heat Deflection Temperature 7 (1.8 MPa, Unannealed, 100 mm Span) ISO 75-2/Ae °C 132
Heat Deflection Temperature 8 (1.8 MPa, Annealed) ISO 75-2/Ae °C 136
Vicat Softening Temperature -- -- ISO 306/B50 ISO 306/B120 °C °C 141 143
Ball Pressure Test (125°C) IEC 60695-10-2   Pass
CLTE - Flow (23 to 80°C) ISO 11359-2 cm/cm/°C 4.0E-5
Thermal Conductivity ISO 8302 W/m/K 0.21
RTI Elec UL 746 °C 130
RTI Imp UL 746 °C 125
RTI Str UL 746 °C 125

* Typical values not to be construed as specifications.cm

مطالب مرتبط با پلی کربنات 500R