پلی کربنات 2447

پلی كربنات 2447 یك پلی كربنات (PC) با جریان پذیری خوب می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد مواد PC2447 در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.پلی کربنات از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است. این پلیمر به دلیل شفافیت و مقاومت ضربه ای و حرارتی بالا در بسیاری کاربرد ها مانند تولید صفحات پلی کربنات و چراغ خودرو و قطعات الکترونیک استفاده می شود.


دسته پلی کربنات PC2447:

پلیمر، ترموپلاستیک، پلی کربنات (PC)


ویژگی پلی کربنات 2447:

خواص مكانيكی و چقرمگی عالی


کاربرد مواد PC 2447:

صنايع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی

نمودار قیمت پلی کربنات 2447

قیمت مواد 2447 : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

دیتاشیت پلی كربنات 2447 
فایل PDF

Technical Datasheet PC 2447

Product Description:

PC 2447 is a Polycarbonate resin featuring good flow properties.

Applications:

Injection molded technical items.

Typical data:

PROPERTY TEST METHOD UNIT TYPICAL VALUE
Melt volume-flow rate, MVR ISO 1133 cm3/10min 19
Temperature ISO 1133 ºC 300
Load ISO 1133 kg 1.2
Molding shrinkage, parallel ISO 294-4,2577 % 0.7
Molding shrinkage, normal ISO 294-4,2577 % 0.7
Tensile Modulus ISO 527-1/-2 MPa 2400
Yield stress ISO 527-1/-2 MPa 66
Yield strain ISO 527-1/-2 % 6
Nominal strain at break ISO 527-1/-2 % >50
Tensile creep modulus, 1h ISO 899-1 MPa 2200
Tensile creep modulus, 1000h ISO 899-1 MPa 1900
Charpy impact strength, +23ºC ISO 179/1eU kJ/m2 N
Charpy impact strength, -30ºC ISO 179/1eU kJ/m2 N
Puncture- maximum force, +23ºC ISO 6603-2 N 5100
Puncture- maximum force, -30ºC ISO 6603-2 N 6000
Puncture- energy, +23ºC ISO 6603-2 J 55
Puncture- energy, -30ºC ISO 6603-2 J 65
Glass transition temperature,10 ºC/min ISO 11357-1/-2 ºC 145
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa ISO 75-1/-2 ºC 125
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa ISO 75-1/-2 ºC 138
Vicat softening temperature, 50 ºC/h 50N ISO 306 ºC 144
Coeff. Of liner therm. Expansion, parallel ISO 11359-1/-2 E-6/K 65
Coeff. Of liner therm. Expansion, normal ISO 11359-1/-2 E-6/K 65
Burning Behav, at thickness h IEC 60695-11-10 Class V-2
Thickness tested IEC 60695-11-10 mm 0.8
UL recognition - - UL
Oxygen index ISO 4589-1/-2 % 28
Relative permittivity, 100Hz IEC 60250 - 3.1
Relative permittivity, 1MHz IEC 60250 - 3
Dissipation factor, 100Hz IEC 60250 E-4 5
Dissipation factor, 1MHz IEC 60250 E-4 90
Volume resistivity IEC 60093 Ohm*m >1E13
Surface resistivity IEC 60093 Ohm >1E15
Electric strength IEC 60243-1 kV/mm 34
Comparative tracking index IEC 60112 - 250
Water absorption Sim. To ISO62 % 0.3
Humidity absorption Sim. To ISO62 % 0.12
Density ISO 1183 Kg/m3 1200
Luminous transmittance ISO 13468-1,-2 % 89
Density of melt - Kg/m3 1020
Thermal conductivity of melt - w/(m k) 0.214
Spec. heat capacity of melt - J/(kg k) 2100
Eff. Thermal diffusivity - M2 /s 1E-7
Ejection temperature - ºC 130
Injection molding, melt temperature ISO 294 ºC 280
Injection molding, mold temperature ISO 10724 ºC 80
Injection molding, injection velocity ISO 294 mm/s 200

* Typical values not to be construed as specifications.cm

مطالب مرتبط با پلی کربنات 2447

پلی کربنات 1012

پلی کربنات 1012

پلی کربنات 1012

پلی کربنات 2807

پلی کربنات 2807

پلی كربنات 2807 یك پلی كربنات (PC) با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد.

پلی كربنات PC 1100

پلی كربنات PC 1100

پلی كربنات 1100 يك پلی كربنات (PC) گريد تزريق است كه خواص مكانيكی و چقرمگی عالی دارد.