پلی متیل متاکریلات IH830


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی متیل متاکریلات IH830


مطالب مرتبط

پلي متيل متاكريلات CM-205 يك پلي متيل متاكريلات شفاف گريد تزريقي مقاوم به حرارت است.
پلی متیل متاکریلات CM 205

پلي متيل متاكريلات CM-205 يك پلي متيل متاكريلات شفاف گريد تزريقي مقاوم به حرارت است.

پلي متيل متاكريلات CM-207 يك پلي متيل متاكريلات شفاف ويسكوزيته متوسط مقاوم به حرارت است.
پلی متیل متاکریلات CM 207

پلي متيل متاكريلات CM-207 يك پلي متيل متاكريلات شفاف ويسكوزيته متوسط مقاوم به حرارت است.

پلي متيل متاكريلات CM-211 يك پلي متيل متاكريلات شفاف مقاوم به حرارت است.
پلی متیل متاکریلات CM 211

پلي متيل متاكريلات CM-211 يك پلي متيل متاكريلات شفاف مقاوم به حرارت است.