پلی اولفین الاستومر LC670


پلي اولفين الاستومر  LC670 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است كه به طي يك فرايند پليمريزاسيون محلولي با استفاده از كاتاليست متالوسن توليد شده است. مهمترين كاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه اي به ويژه در پلي اولفينها مي باشد.

Technical Datasheet POE LC670

  • Product Description:

LC670 is an ethylene-octene copolymer produced using LG Chem's metallocene polymerization catalyst and solution process technology. This resin is an excellent impact modifier for plastics and offers unique performance capabilities for compounded products.

Applications:

  • General purpose thermoplastic elastomers, Polymer modification.

Typical data:

Property Test method Unit value
Density @ 23°C ASTM D 1505 g/cm³ 0.870
Melt Index, 2.16kg/190°C ASTM D 1238 g/10min 5.0
Mooney Viscosity (ML 1+4@ 121°C) ASTM D 1646 °C 9
Tensile Strength @ Break ASTM D 638( 3) MPa 5.5
Elongation @ Break ASTM D 638(3) % >1000
Flexural Modulus, 1% ASTM D 790 MPa 13
Hardness, Shore A ASTM D 2240 - 70
Tear Strength, Type C ASTM D 624 kN/m 38
Melting Point, DSC - ºC 58
Glass Transition Temperature - ºC -55
فایل PDF
  • پلی اولفین الاستومر LC670


مطالب مرتبط

پلي اولفين الاستومر  LC370 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است .
پلی اولفین الاستومر LC370

پلي اولفين الاستومر LC370 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است .

پلي اولفين الاستومر  LC565 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است.
پلی اولفین الاستومر LC565

پلي اولفين الاستومر LC565 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است.