پلی اتیلن وینیل استات VS 430


اتیلن وینیل استات VS430 یك كوپلیمر اتیلن و وینیل استات با ١٩ درصد وینیل استات است كه به روش پلیمریزاسیون در فشار بالا تولید شده است. این گرید به دلیل فرایندپذیری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.


فایل PDF

Technical Datasheet VS 430

Product Description:

VS 430, with 19% Vinyl Acetate content, is EVA resin produced by ExxonMobil Chemical’s autoclave technology.

Applications:

Raw material for EVA foam application.

Typical data:

PROPERTY TEST METHOD UNIT VALUE
Density ASTM D1505 g/cm3 0.939
Melt Mass-flow Rate ASTM D1238 g/10 min 2.5
Vinyl Acetate Content Internal Method Wt% 19.0
Tensile Strength ASTM D638 MPa 13.7
Tensile Elongation ASTM D638 % 670
Flexural Modulus ASTM D790 MPa 29.4
Durometer Hardness ASTM D2240 - 38
Vicat Softening Temperature ASTM D1525 °C 64.0
Melting Temperature Internal Method °C 84.0

* Typical values not to be construed as specifications.

فایل PDF

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

1316 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٩ درصد وينيل استات است.
پلی اتیلن وینیل استات 1316

1316 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٩ درصد وينيل استات است.

محصولات پلی اتیلن وینیل استات (EVA)
محصولات پلی اتیلن وینیل استات (EVA)

محصولات پلی اتیلن وینیل استات (EVA)