پلی اتیلن وینیل استات 7350

اتیلن وینیل استات 7350M یك كوپلیمر اتیلن و وینیل استات با ١٨ درصد وینیل استات است كه به روش پلیمریزاسیون در فشار بالا تولید شده است. مواد 7350 به دلیل فرایندپذیری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.
حضور وینیل استات در کنار اتیلن از تبلور اتیلن جلوگیری می‌کند و بنابراین این پلیمر در دمای محیط خواص الاستومری دارد. هر چه درصد وینیل استات بالاتر باشد تبلور کمتر و سختی پلیمر نیز کمتر خواهد بود. 
ای وی اِی (EVA) با درصد وینیل استات ۱۸ درصد و ۲۸ درصد کاربرد تجاری فراوانی دارند.
علاوه بر اثر وینیل استات بر سختی، این کومونومر نسبت به اتیلن خاصیت قطبی بیشتری دارد و بنابراین این پلیمر در کامپاندینگ خواص ویژه‌ای از خود نشان می‌دهد. مثلاً اتیلن وینیل استات با درصد وینیل استات ۲۸ درصد در تولید چسب کاربرد دارد.


دسته​​​ اتیلن وینیل استات 7350M:

پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن وینیل استات، EVA


ویژگی EVA 7350:

فرایند‌پذیری خوب


کاربرد مواد 7350:

مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.

نمودار قیمت پلی اتیلن وینیل استات 7350

قیمت مواد 7350 : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

دیتاشیت پلی اتیلن وینیل استات 7350 
فایل PDF

Technical Datasheet EVA 7350M

Product Description:

7350M is an ethylene/vinylene acetate copolymer. The trade name is Taisox. This product is manufactured by the high-pressure process. By incorporating vinyl acetate (VA) into the ethylene chain, the high-pressure process produces co-polymerization to EVA. 7350M is a general-purpose for X-linked foam shoes, mid-sole, gaskets etc. It provides good chemical resistance, excellent elasticity, and high flexible properties.

Applications:

X-linked foam shoes, mid-sole, gaskets

Typical data:

PROPERTY TEST METHOD UNIT VALUE
Melt Index MI2.16 ASTM D 1238 g/10min 2.5
Density ASTM D 1505 g/cm3 0.938
Vinyl Acetate content FPC method % 18
Melting Point DSC °C 84
Brittleness point ASTM D746 °C <-70
Softening point ASTM D1525 °C 60
Tensile Strength at yield ASTM D 638 Kg/cm2 45
Tensile strength at break ASTM D 638 Kg/cm2 150
Elongation at Break ASTM D 638 % 800
Hardness ASTM D2240 Shore A 88
Hardness ASTM D2240 Shore D 38

* Typical values not to be construed as specifications.

مطالب مرتبط با پلی اتیلن وینیل استات 7350

پلی اتیلن وینیل استات ES 18002

پلی اتیلن وینیل استات ES 18002

ES18002 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات E180F

پلی اتیلن وینیل استات E180F

E180F يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات E 180 S

پلی اتیلن وینیل استات E 180 S

پلی اتیلن وینیل استات E 180 S