پلی وینیل کلراید S57


پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)

پلى وينيل كلرايد S57 (پتروشیمی الجی)
پلى وينيل كلرايد S57

پلى وينيل كلرايد S57 (پتروشیمی الجی)

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد
پلی وینیل کلراید S70

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی آبادان)
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی آبادان)