پلی وینیل کلراید S57


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی آبادان)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی آبادان)

پلى وينيل كلرايد S57 (پتروشیمی الجی)
پلى وينيل كلرايد S57

پلى وينيل كلرايد S57 (پتروشیمی الجی)

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد
پلی وینیل کلراید S70

S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (پتروشیمی غدیر)
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (پتروشیمی غدیر)