اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75


اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد. کاربردهای اصلی آن قطعات یخچال می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط