پلی اتیلن سبک خطی LL8446


پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید مقاومت UV، فرایندپذیری، سفتی، مقاومت ضربه و قابلیت آسیاب شدن خوبی دارد. یکی از مهمترین کاربردهای این گرید در فرایند روتومولدینگ می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.
پلی اتیلن سبک خطی22501

LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

محصولات پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
محصولات پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

محصولات پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)