پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550


پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است که جهت اکستروژن فیلم های شفاف CPP جهت بسته بندی لوازم التحریر، البسه و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است.
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461

SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است.

محصولات پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)
محصولات پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)

محصولات پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)