پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550


پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است که جهت اکستروژن فیلم های شفاف CPP جهت بسته بندی لوازم التحریر، البسه و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است.
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461

SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است.

محصولات پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)
محصولات پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)

محصولات پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)