پلی پروپیلن کوپلیمر 548T

پلی پروپیلن 548T، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد

نمودار قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر 548T

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن کوپلیمر 548T

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R

پلی پروپیلن کوپلیمر J740

پلی پروپیلن کوپلیمر J740

پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر M1600

پلی پروپیلن کوپلیمر M1600

پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.