پلی اتیلن سنگین BL4


پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب می باشد. این گرید با دارا بودن سختی و سفتی و مقاومت ضربه ای و ESCR خوب جهت تولید انواع قطعات بادی از یک لیتر تا 500 لیترمناسب است.


HDPE BL4 Technical Datasheet

  • Product Description:

     

HDPE BL4 is a High Density Polyethylene featuring easily processability, high stiffness and impact, good stress cracking resistance (ESCR) and good moulding surface finish.

  • Applications:

General purpose grade for containers from 1 liter to about 500 liters capacity.

  • Typical data:

Property Test method Unit value
Melt Flow Rate (MFR)(190ºC/2.16kg) (190ºC/5kg)(190ºC/21.6kg) ISO 1133 g/10min 0.35 8.5
Density ISO 1183 g/cm3 0.952
Charpy Notch Impact Strength ISO 179 KJ/m2 25
Swell Ratio Internal Method % 140 ± 20
فایل PDF

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی است.
پلی اتیلن سنگین HI500

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی است.

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52505

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک است.
پلی اتیلن سنگین 2200

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک است.

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.(پتروشیمی باختر)
پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.(پتروشیمی باختر)