پلی اتیلن ترفتالات Pet tex

پلی اتیلن ترفتالات Pet tex یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری می باشد

نمودار قیمت پلی اتیلن ترفتالات Pet tex

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی اتیلن ترفتالات Pet tex

پلی اتیلن ترفتالات BG 821

پلی اتیلن ترفتالات BG 821

پلی اتیلن ترفتالات BG 821 (پتروشیمی تندگویان)

پلى اتيلن ترفتالات BG825

پلى اتيلن ترفتالات BG825

پلى اتيلن ترفتالات BG825

پلى اتيلن ترفتالات BG781

پلى اتيلن ترفتالات BG781

(BG781 (BG780S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

پلى اتيلن ترفتالات BG785

پلى اتيلن ترفتالات BG785

(BG785 (BG780N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است