پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن X30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد

نمودار قیمت پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F