پلی اتیلن سنگین EX5


پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است. استحکام کششی بالا آن را مناسب تولید انواع کیسه های پلاستیکی و فیلم های بسته بندی کرده است.
 

فایل PDF

HDPE EX5 Technical Datasheet

  • Product Description:

“EX5” (9450 F) is a high molecular weight high density polyethylene with 1-Butene as co monomer. It combines good stiffness and tenacity.

Applications:

  • Film extrusion
  • Counter bag, carrier bag
  • Wrapping films

Typical data:

** Blown film: thickness 20 μm, extruded at melt temperature of 200ºC and a blow up ratio 4:1

Property Test method Unit value
Mass density (23ºC) ISO 1183 g/cm3 0.949
Melt Flow Rate (190ºC/5kg) ISO 1133 g/10min 0.28
Melt Flow Rate (190ºC/21.6kg) ISO 1133 g/10min 8
Stress at yield ISO 527 MPa 24
Stress at Break ISO 527 MPa 35
Softening Temperature ISO 306 ºC 75
Brittle Temperature ASTM D746-72 ºC < - 80
Shore D hardness ISO 868 -- 60
Application Properties**
Max. Tensile strength MD/TD ISO 527 MPa 45/40
Tear strength MD/TD ISO 6383-2 mN 200/450
Max. elongation MD/TD ISO 527 % 400/450
Dart Drop Impact ASTM D1709 g 220

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی مارون)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی مارون)

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(باختر)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(باختر)

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.(پتروشیمی ایلام)
پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.(پتروشیمی ایلام)

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی مهر)
پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی مهر)