پلی اتیلن سنگین 5030SA


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک است.
پلی اتیلن سنگین 5620

پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک است.

پلی اتیلن 60505 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریق با خواص مکانیکی خوب است.
پلی اتیلن سنگین 60505

پلی اتیلن 60505 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریق با خواص مکانیکی خوب است.