پلی اتیلن سنگین 52502


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52518

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.
پلی اتیلن سنگین 60507

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 52511
پلی اتیلن سنگین 52511

پلی اتیلن سنگین 52511

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.
پلی اتیلن سنگین I3 UV

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.