پلی اتیلن سنگین 52502


پلی اتیلن 52502، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52518

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.
پلی اتیلن سنگین 60507

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 52511
پلی اتیلن سنگین 52511

پلی اتیلن سنگین 52511

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.
پلی اتیلن سنگین I3 UV

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.