پلی اتیلن سبک 2420E


پلی اتیلن 2420E، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک 2420F
پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F3
پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420k
پلی اتیلن سبک 2420k

پلی اتیلن سبک 2420k