پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن 2420E، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم می باشد

نمودار قیمت پلی اتیلن سبک 2420E

قیمت مواد 2420E امیرکبیر : در تاریخ ۹۸ بیست و ششم بهمن 12,700 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420k

پلی اتیلن سبک 2420k

پلی اتیلن سبک 2420k