پلی اتیلن سبک خطی 33403


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)
پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)

پلی اتیلن سبک خطی 22403
پلی اتیلن سبک خطی 22403

پلی اتیلن سبک خطی 22403