پلی پروپیلن هموپلیمر C30G


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)

P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .
پلی پروپیلن هموپلیمر 080

P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.