پلی پروپیلن هموپلیمر C30G


پلی پروپیلن C30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)

P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .
پلی پروپیلن هموپلیمر 080

P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.