پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S


پلی پروپیلن Z30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی-تزریقی می باشد


فایل PDF

Technical Datasheet Z30S

Product Description:

Moplen Z 30S is a high melt flow homopolymer for the production of low denier BCF, CF, and staple fibers at medium to high spinning speeds. Moplen Z30S offers a high homogeneity, stable extrusion and excellent process ability on both short and long spinning lines. This grade allows a high stretch ratio and gives tough andresilient fibers.

Applications:

Moplen Z30S is widely used for the production of bulked continuous filament for carpet face yarns. Another major application is the production of high tenacity continuous filament for straps for backpacks, handles for big bags and safety belts. Continuous filament with medium tenacity is used for upholstery, sportswear and heavy duty clothing. Moplen Z 30 S is al also suitable for the production of low denier staple fibres for thermobonding.

Typical data:

Property Test method Unit value
M.F.I ISO 1133 Dg/min 25
Density ISO 1183 g/cm3 0.9
Flexural Modulus ISO 178 N/mm2 1550
Tensile ISO R527 N/mm2 35
Elongation at yield ISO R527 % 13
Izod Impact strength (notched) at 23oC ISO 180 KJ/m2 3
Hardness shore D ISO 868 point 72
Vicat softening point (9.8N) ISO 306/A oC 155
H.D.T (0.46 Mpa) ISO 75/B oC 118

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S (پتروشیمی مارون)
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S (پتروشیمی مارون)

پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250

پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G

پلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R(نوید زرشیمی)
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R(نوید زرشیمی)