پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K

پلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.

نمودار قیمت پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K

قیمت مواد 1102K رجال : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L

1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S

F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.