پلی پروپیلن هموپلیمر V30G


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی اراک)
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی اراک)

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S

محصولات پلی پروپیلن (Polypropylene)
محصولات پلی پروپیلن (Polypropylene)

محصولات پلی پروپیلن (Polypropylene)