پلی پروپیلن هموپلیمر 080

پروپیلن P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد که جهت تزریق قطعات با سختی بالا به کار می رود.

نمودار قیمت پلی پروپیلن هموپلیمر 080

قیمت مواد P-SI-080 : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

دیتاشیت پلی پروپیلن 080 
فایل PDF

PP P-SI-080 Technical Datasheet

Product Description:

PP P-SI-080 is a polypropylene homopolymer for injection moulding applications.

Applications:

Injection molding

Typical data:

Property Test method Unit value
Melt flow rata(230ºC/2.16 kg) ASTM D 1238 dg/min 8.0
Density ASTM D 1505 g/cm3 0.9
Flexural Modulus ASTM D 790 MPa 1550
Tensile Strength at Yield ASTM D 638 MPa 36
Tensile Elongation at Yield ASTM D638 % 12
Izod impact Strength (notched) at 23ºC ASTM D256 J/m 36
Vicat softening point (10N) ASTM D 1525 ºC 154
H.D.T (0.46 MPa) ASTM D 648 ºC 93

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن هموپلیمر 080

پلی پروپیلن هموپلیمر C30G

پلی پروپیلن هموپلیمر C30G

پلی پروپیلن هموپلیمر C30G

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S (پتروشیمی مارون)

پلی پروپیلن هموپلیمر V30G

پلی پروپیلن هموپلیمر V30G

V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.